Zamanın Şahidi

Programlar

TRT Belgesel Kanalı için hazırlanan, yapımcılığını, yönetmenliğini ve metin yazarlığını İsmet Yazıcı’nın; gerçekleştirdiği, müziklerini Gökhan Kırdar’ın hazırladığı, “ZAMANIN ŞAHİDİ” adlı belgesel TRT Belgesel kanalında ekranlara geliyor. Her bir bölümünde, bir tasavvuf kavramının manasının izinde yürüyen proje, beşer dakikalık 7 bölüm olarak hazırlandı. Zamanın Şahidi, geçtiğimiz yıllarda, iki sezon boyunca, 49 bölüm olarak ekranlara gelen SIR adlı belgesel projenin devamı niteliğinde. Anlatılan her bir kavram, aynı zamanda bağlantılı olduğu açılımlarla, manalarla ele alındı. Ve dolayısıyla tasavvuf literatürüne girmiş pek çok mananın dolayımında zenginleştirildi. Proje, ayrıca bölümlerin birleştirilmesi ile oluşturulmuş 30 dakikalık bir Zamanın Şahidi özel 8. bölüm ile de ekranlara gelecek. 
 
Zamanın Şahidi’nin 7 bölümünün 7 başlığı: Aşk, Yol, İnsan-ı Kâmil, Tevhid, Dünya, İrşad, Varlık.

1. Aşk
Çünkü, yalnızca Aşk’la dolmuş bir gönlün hakikate ışık tutabileceğine inanır erenler. Dünya bağlarından kurtuldukça bu ‘ışık’ daha da güçlenecektir. Hakk âşığı için âşk, bütün kâinatı devindiren biricik güçtür. Âşk ile yürünen hakikat yolunun sonunda, sen-ben ayrımı kalkar. Âşık, Mâşuk birbirine karışır. Her şey Âşk’ta bir olur. Aşk’ın Aşk’a aşkından başka bir şey kalmamıştır artık. İşte bu ‘mutlak vuslat’tır.   

2. Yol  
Çünkü, Sâlik bilir ki mecazî varlıktan hakîkî varlığa doğru yapılan bu hicret, şuurda yaşanır.  Bu yol, yokluk yoludur. Kendinden kendini doğurmaya talip olmuşsa, bu yol, terk yoludur: ‘Terk-i dünya, terk-i ukbâ, terk-i hestî, terk-i terk’… Geçer dört kapıdan; geçer dört “sır’at”dan; kopar nefs bağından; terki terk edip de geçer bu dünyadan… ‘Şahdamarından daha yakın’ o Hakikat’e kavuşmanın, o kısacık mesafeyi aşmanın ne sonu vardır; ne de durağı; Yolcu bilir ki bu yol, ezelden ebede uzanır.   


3. İnsan-ı Kâmil  
Çünkü, İnsan-ı Kâmil, âlim olandı; Âlem’in özüydü… Hakk’ın muradını muradı bilip, Mâsiva’yı terk etti. Bu yüzden de ‘emanet’, ‘İnsan-ı Kâmil’e teslim edildi. Tasavvuf’ta İnsan, Âlemin gözbebeğidir. Varlık’ın tüm imkânlarını kendinde gerçekleştirmiş olan İnsan-ı Kâmil ise Beşer’in, insan olma yolundaki zirvesidir.  


4) Tevhid  
Çünkü, Sûfilere göre, [Field]doğadaki her olay ve varlık, ardındaki kesinliği gizleyen bir örtü, ya da hakiki olanı ima eden bir mecazdır. Ve ancak perdeler kalkıp sırlar açıldığında, kesintisiz olan varoluşa şahitlik edilebilir. Şahit olmak için ise, önce ben’lik dağının delinip, ‘bir’lik vadisine varılması gerekir.  

5. Dünya  
Çünkü, erenlere göre, Dünya’nın bir çekim kuvveti vardır; Dünya bağlarından kurtulamayanlar, mâsivâ’ya dalanlar, bu çekim kuvvetinin esiri olur, hakikatin semasına yükselemezler. Oysa Dünya bir misafirhanedir ve nasibi sadece kefendir… Dünya, fânileri ‘Bâki Olan’dan ayıran, sonsuzu arayanları türlü çeşit hileyle yolundan çeviren, gaflete düşüren bir gözbağıdır. İnsan bu dünyada ‘garip’ yani ‘gurbette’dir.  


6. İrşad 
Çünkü, Hak yoluna talip olmuşlar bilir ki, anadan doğup da girdikleri bu ‘Dünya Kapısı’nda kendinden kendini doğurmayan, aslına kavuşup Hakikat’e ulaşamaz.  Tek başına yürüme ehliyetini kazanana kadar, doğru yolu gösterip irşad edecek bir dosta ihtiyacı vardır.  Bu kişi yolcunun rehberidir, yani Mürşit’tir; rabıta kurduğu Talibi, ilim deryasında yüzdürüp bilgiyle diriltecek, manevi doğumuna rehber olduğu “Yol Evladı”nı Kıble’ye, Zat’a döndürecektir.  


7. Varlık 
Çünkü, Hakk Ehli, Varlık Âlemi’nin ortaya çıkışını, Yaratıcı’nın kendini dışavurumu, yani ilahi kelâmın tecellisi olarak görür;  âlemdeki tüm varolmuşlar, O’nun varlığının değişik sûretlerde yansımasından, O’nun ilahi isimlerinin tecellisinden ibarettir. O’nu ancak akılla biliriz; ama cüzî akılla değil, küllî akılla. Mevcudât âlemi olan Dünya, tasavvûfî deyişiyle ‘mâsiva’, sınırlı, geçici ve göreli bir gerçekliğe sahiptir. Var olan her şey fanîdir; sonsuz ve bakî olan ise Varlık’tır.  
 

YAPIMCI - YÖNETMEN: İsmet YAZICI   
 
METİN YAZARI: İsmet YAZICI   
 
DANIŞMAN: Ergun KOCABIYIK  
 
GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: Tevfik ÖBER 
 
KAMERAMAN: Mehdi R. ÖZÇAĞLAYAN 
 
FLYCAM: Erkan ÇELENK 
 
KURGU: Cantekin CANTEZ 
 
ÖZGÜN MÜZİK: Gökhan KIRDAR 
 
MİNYATÜR SANATÇISI: Özcan ÖZCAN 
 
YAPIM-YÖNETİM YARDIMCISI: Evin ASLAN GENÇTÜRK 
 
SANAT YÖNETMENİ: Sühendan KUMCU 
 
SESLENDİREN: Şerif EROL 
 
SES KAYIT: Hasan BEKTAŞ 
 
SES MIX: Zeynep TOPAÇOĞLU 
 
SEMAZEN: Murat KANBERİ          
 

Fotoğraflar
Fragmanlar
  • Zamanın Şahidi - FragmanZamanın Şahidi - Fragman