Tarihe Açılan Odalar

Programlar
Kanlı ihtilaller, ihanetler, hüsrana dönüşen hayaller...
 
Osmanlı Devleti’nin son günleri, Dolmabahçe Sarayı’nın odalarında şekilleniyordu. İmparatorluğun son yılları tarihe acıyla yazılırken Dolmabahçe Sarayı’nda yaşanan olaylara yalnızca odalar tanıklık ediyordu.
 
Onlar, Tarihe Açılan Odalar’dı.
Fotoğraflar