Sadaka Taşları

Programlar

Tarihi çok eski olan sadaka taşları Anadolu’da birçok örneğini görmek mümkün Bizans ve antik dönemden kalma porfir sütunlardır. Bunlar 1,5-2 metre uzunluğunda 40-50 santim çapında, tepesinde oyuk bulunan taşlardır. Bunlar genelde nerelerde oluyor? Camilerin, türbelerin, çeşmelerin yanında, imarethanelerin yakınında, kimsesiz düşkün insanların bulunduğu ki mesela Üsküdar’da bir zamanlar olduğu kaynaklarda yazılı olan Miskinler Tekkesi, yine Eyüp Sultan’ımızda bulunan Hatuniye Tekkesi ki bir zamanlar kadın sığınma evi olarak kullanılmıştır. Yine Anadolu’da Konya’da Meram Köprüsü’nün başında fotoğrafları hala mevuttur. Yine Kastamonu Nasrullah Köprüsü’nün giriş ve çıkışında bulunan sadaka taşları böyle örnek teşkil eder. Bunların isimleri bölgelere göre değişiyor. Mesela Türkmenistan Aşkabat’ta Türkmenistanlılar buna ihtiyaçgah diyorlar. Selçuklu’dan kalma Konya’daki Sahip Ata Külliyesi’nde bulunan nişe Konyalılar hayrat deliği derler. Günümüzde pek kullanılmayan sadaka taşları zamanında çok fazla kullanılmış gibi gözüküyor.

Fotoğraflar