Hangisi Doğru

Programlar

Aslında her ürün insan hayatını kolaylaştırmak, toplumun her kesiminin daha ulaşılır ve konforlu bir tüketim sağlaması amacıyla piyasaya sunulsa da gerekli denetim mekanizmaları oluşmadığında ya da bu mekanizmalar birçok sebepten iyi çalışmamakta. Buna büyük şirketlerin çıkar ilişkileri de eklenince ürünlerin sağlık açısından yararı-zararı geri plana atılıp daha çok kar amacı ön plana alınıyor.

Günümüzde belli anlaşmalar sebebi ile bu denetimler ciddi takip altında fakat endüstri ne kadar doğal üretimden uzaklaşırsa sistemin yapısı gereği beklenmedik ya da bilinmedik zararları da zaman içerisinde artarak devam ediyor… Çevresel yapının bozulması, hastalıkların çoğalması gibi.

Bilimsel gelişime paralel olarak çaresizliklerinde artması, aslında bu iki olgu birbirini beslerken tüketici büyük şirketler tarafından ağır birçok algı yönetimi projesi ile yönlendirilmek istenen yere doğru gitmekte.

Hangisi doğru projesi ile gıdadan, tekstile, elektronikten, sağlığa tüm temel ihtiyaç ürünlerinin talebi karşılamak adına endüstriyelleşmesi ve teknolojik gelişimleler den de yararlanarak farklı üretim teknikleri ile bu ürünlerin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyip etkilemediğini araştırmaktır.

Fragmanlar
  • Hangisi Doğru - FragmanHangisi Doğru - Fragman
  • Hangisi Doğru - Fragman 30sn- TRT BelgeselHangisi Doğru - Fragman 30sn- TRT Belgesel