Güneşin Çobanları

Programlar

Sahra Çölü'nün kıyısında yaşayan ve Hint sığırı yetiştiren çobanların hayatı anlatılmaktadır.

Fotoğraflar