Ekmeğimiz Emeğimiz

Programlar

Sofralarımızın baş tacı ekmek, bilinmeyen yönleri, ilginç detayları ve şaşırtıcı bilgilerle dolu tarihçesiyleTRT Belgesel ekranında izleyiciyle buluşacak.

Yenilenen yüzüyle farklı ve özgün içerikleri ekrana taşıyan TRT Belgesel, seyircileri, yeni belgesel projesi “Ekmeğimiz Emeğimiz” ile ekmeğin ilkçağdan günümüze ulaşan uzun yolculuğuna tanıklık etmeye çalışıyor.

Belgeselde, ekmeğin antik çağlardan günümüze olan yolculuğu, Yunanlar, Sümerler, Mısırlılar, Hititler, Romalılar gibi antik uygarlıkların, Anadolu uygarlıklarının ve Osmanlı’nın ekmekle olan ilişkileri, ekmeğin dinler için önemi, yemek kültürümüzde ekmeğin yeri, ülkemizde ve dünyada özel ekmekler, eski ekmekler ve ekmeğin etkileşimde bulunduğu diğer alanlarla ekmeğin sosyal anlamlarına değinilecektir. Bunlarla beraber, istatistiki bilgiler, ekmeğin tarladan sofraya kadar geçirdiği serüven, önemli bir sorun olan ekmek israfı ve bayat ekmeğin değerlendirilebileceği özel tarifler “Ekmeğimiz Emeğimiz” belgeselinde yer alıyor.

Ülkemizde ve dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde temel besin maddesi olarak yerini alan ekmek, bilinenleri, bilinmeyenleri ve ilginç detaylarıyla aktaracak. “Ekmeğimiz Emeğimiz” belgeseli, ekmeğin dünyada ve topraklarımızda geçmişten bugüne taşıdığı anlamları tüm detaylarıyla ortaya koyuyor.

Fotoğraflar