Doğanın Renkleri

Programlar

Endemik bitkiler, bulundukları habitatın ekolojik özellikleri nedeniyle sadece o ülkede ya da bölgede yetişen, dünyanın başka bölgesinde yetişme olasılığı olmayan bitkilerdir.

Ülkemiz, sahip olduğu bitkisel çeşitlilik açısından çok önemli bir hazinedir. Bütün Avrupa’daki toplam bitki türü 12 bin iken, ülkemizde yaklaşık 10 bin tür yer alır.

Ülkemizin sahip olduğu endemik tür çeşitliliği ve bu bitkilerin günlük hayatımızdaki kullanım alanlarını ekranlara getirmeyi amaçlayan “DOĞANIN RENKLERİ” programı sahip olduğu içerik ile Türkiye’nin bugüne kadar üzerinde ciddi ve kapsamlı biçimde durulmayan bir zenginliğini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Türkiye’deki endemik bitki türlerini tanıtmayı, yarattığı sektör ve istihdam oranlarını izleyici ile paylaşmayı ve nihai aşamada ülkemizin bu konudaki dünya çapında sahip olduğu zenginliği kayıt altına almayı hedeflemektedir.

Fotoğraflar
Fragmanlar
  • Doğanın Renkleri - Genel FragmanDoğanın Renkleri - Genel Fragman
  • Doğanın Renkleri - Orkide FragmanDoğanın Renkleri - Orkide Fragman