Davranış Bilimi

Programlar

Bu programda; insanın seçimlerini, eğilimlerini, ilgi ve tutumlarını etkileyen “Algı”konusu ve "Sosyal Psikoloji" bilimi işlenecektir. Algının insan hayatınınasıl etkilediği, algının nasıl değişken bir yapı olduğu, sosyolojik olarak algılarımızın yaşantımızınasıl etkilediği, bir dizi sosyal psikoloji deneyi ile açıklanacaktır. Algı ve beyin arasındaki nörolojik ilişki basit ve ilgi çekici oyunlar ve animasyonlarla izleyiciye aktarılacaktır. Deneyler; uzmanlar yönetiminde ve gönüllü bireylere uygulanacak olup, program akışı mizahi ve dinamik bir tansiyonda tutulacaktır. Kitle psikolojisi, koşullanma, sosyal etki gibi kavramlar bir dizi etkileyici sosyal deneyle sunulacaktır. Yabancı örneklerindeki kalite standardı, ülkemiz kültürüne uyarlanarak, aynı kalite yakalanacaktır. ( Nat Geo:Zihin Oyunları,- Discovery: Akıl Oyunları)

Program sunucunun anlatımı ile başlayacak, bölüm konusu açıklanacak, ekranda izleyiciye interaktif bir deney yaptırılacak ve ardından bu deney sokakta veya stüdyolarda bir grup gönüllü deneğe uygulanacaktır. Daha sonra veriler konunun uzmanları tarafından değerlendirilecektir. Ardından yeni deneye geçilecektir. Her bölümde toplam 3 sosyal psikoloji deneyi yapılacaktır. Hızlı kurgu ve anlatımla izleyici dikkati sağlanacaktır.Bölümler dış sesin soru ve önermeleri ile başlayacak, ardından her bölümde işlenecek alt konular tanıtılacak ve devamında bu sorulara program içinde cevap verilecektir. Konu uzmanları kısa bilgilendirmeler yapacak, yaptıkları bilgilendirmeler grafik ve animasyonlarla desteklenecek, daha sonra deneyler gerçekleştirilecektir. Grafik ve animasyonlarla izleyici interaktif olarak programa katılacak ve bir dizi zihinsel oyun oynayacaktır.

Fragmanlar
  • Davranış Bilimi - Fragman - TRT BelgeselDavranış Bilimi - Fragman - TRT Belgesel