Ankara Kalesi

Programlar

Ankara’nın sembollerinden biri olan Ankara Kalesi, şehir ile bütünleşmiş, kültürel, tarihi ve ekonomik kimliğine anlam katmış bir yapıdır. Bir zamanlar şehri savunmak amacıyla yapılan kale, ilerleyen tarihlerde mahalleleri, hanları, pazarları ve ticarethaneleri ile iktisadi ve sosyal hayatın kalbinin attığı anıtsal bir yapı haline gelmiştir.


1. bölümde Ankara Kalesi’nin kuruluşundan Kurtuluş Savaşı’na kadar olan tarihi anlatılıyor. 2. bölümde ise kale ve çevresinin geçmişten günümüze katettiği sosyal ve ekonomik değişimi ele alınıyor. O dönemler ile şimdiki zaman kişilerin bilgilerine ve özellikle de yakın tarihe tanıklık etmiş kişilerin ağzından aktarılıyor. 3. bölümde ise artık günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş meslekler ve el sanatları anlatılıyor.